Máte zájem o zpracování PENB?

Zašlete nám stručnou specifikaci objektu na adresu ops@porsenna.cz a my Vám obratem zašleme nabídkovou cenu.

Upřednostňujete-li osobní kontakt, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 603 286 336.

Průkaz energetické náročnosti budovy již od 3 200 Kč bez DPH.

Novela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon č.318/2012 Sb.) ke stažení zde.

Vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náčnosti budov ve znění ze dne 29.3.2013 ke stažení zde.

PENB - strana 1PENB - strana 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 • poskytuje informaci o spotřebě všech paliv a energie spotřebovávaných v budově za předpokladu tzv. standardizovaných okrajových podmínek (stanovené výpočtem);
 • je podkladem pro porovnávání skutečné spotřeby energie a výpočtové spotřeby energie;
 • odděleně stanovuje spotřebu energie pro vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení;
 • poskytuje informace o stavebním řešení budovy;
 • poskytuje informace o technických zařízeních budov.

Proč byste měli mít zájem o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy?

 • zajímá vás, kolik můžete ušetřit na výdajích za paliva a energii? ... návrh opatření pro úsporu energie je součástí PENB;
 • sledujete a vyhodnocujete průběžně spotřebu paliv a energie?... spotřebu můžete porovnávat nejen v jednotlivých letech mezi sebou, ale také s výpočtovým stavem PENB tzn. při tzv. normalizovaném užívání budovy (při splnění jak technických požadavků na provoz budovy, tak i hygienických);
 • plánujete prodej či pronájem budovy?... povinnost zpracování PENB vyplývá ze závazné legislativy.

Kdy nastane povinnost vyhotovit PENB

 • při výstavbě nové budovy (budovy nad 50 m2, kromě výjimek);
 • při větší změně1 dokončené budovy;
 • při prodeji budovy či její ucelené části (např. bytu);
 • při pronájmu budovy;
 • při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016;
 • u budovy užívané orgánem veřejné moci (termín splnění povinnosti je odstupňovaný podle velikosti podlahové plochy):
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 do 1. července 2013;
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 do 1. července 2015.
 • u stávající užívané bytové a administrativní budovy (termín splnění povinnosti je odstupňovaný podle velikosti podlahové plochy):
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

 ----------------------------------

1 Větší změnou se myslí změna dokončené budovy na více jak 25 % plochy obálky budovy.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Členské státy mají dále povinnost2 stanovit si průběžné cíle pro zlepšení energetické náročnosti nových budov do roku 2015 tak, aby bylo možné splnit výše uvedené požadavky. Dle novely3 zákona o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky o energetické náročnosti budov jsou tyto požadavky následující:

 • všechny nové budovy budou muset být budovami s téměř nulovou spotřebou energie:
  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2018;
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 do 1. ledna 2019;
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 do 1. ledna 2020.
 • nové budovy užívané nebo vlastněné orgány veřejné moci budou muset být budovami s téměř nulovou spotřebou energie:
  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2016;
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 do 1. ledna 2017;
  • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 do 1. ledna 2018.

 ----------------------------------

2 V květnu 2010 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice č. 2010/31/ES o energetické náročnosti budov (novela původní směrnice č. 2002/91/ES). Směrnice ukládá členským státům EU povinnost stanovit minimální požadavky na energetickou náročnost budov, které by měly být stanoveny za účelem dosažení nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými během životního cyklu budovy.

3 Zákon č.318/2012 Sb.

Energetický audit a zpracování průkazu energetické náročnosti budov jsou klíčovými prvky v efektivním provádění účinných energetických opatření a proto patří k hlavní činnosti společnosti PORSENNA o.p.s.


Pro kvalifikovaný návrh Vašeho projektu je Vám v naší společnosti k dispozici držitel prestižního evropského certifikátu “Certified Passive House Designer”, který vydává Passivhaus Institut Darmstadt. Mezinárodní seznam všech certifikovaných osob naleznete na stránkách Passivhaus Institut Darmstadt.