Ing. Jan Patka

Vystudoval bakalářský studijní program „Architektura a stavitelství“ na fakultě stavební ČVUT v Praze (2012). V roce 2014 absolvoval magisterský obor „Budovy a prostředí“ se zaměřením na stavební konstrukce a technické zařízení budov na tytéž fakultě.

Mezi lety 2007 – 2012 spolupracoval se stavební firmou Betonservis zabývající se monolitickými stavebními konstrukcemi. Od počátku roku 2013 je konzultantem společnosti PORSENNA o.p.s., kde se podílí na zpracování energetických posudků v rámci dotačních titulů, energetických auditů budov a průkazů energetické náročnosti budov. Součástí jeho činnosti je rovněž stavebně-fyzikální posuzování staveb a jejich energetická optimalizace.