Ing. Jiřina Machová

V roce 2007-2009 absolvovala magisterský studijní program na Českém vysokém učení technickém v Praze, obor Budovy a prostředí, který ukončila úspěšným složením státní závěrečné zkoušky.

V období 2006 - 2007 pracovala jako samostatný projektant pro architektonický atelier Masák & Partner, s.r.o. Zabývala se dokumentací a zaměřením objektů a následného vynášení do elektr. podoby. V letech 2007-2008 spolupracovala na projektech pro stavební povolení, vytváření studií jako pomocný projektant pro společnost Okulet, spol. s r.o. Od roku 2009 spolupracuje se společností PORSENNA o.p.s. jako odborný konzultant.