Ing. Štěpánka Rosová

Vystudovala České vysoké učení technické v Praze a roku 2016 absolvovala magisterský studijní program, obor Budovy a prostředí. Svou diplomovou práci vypracovala na téma Zpětné využití odpadní vody.

V létě roku 2016 nastoupila jako stážistka do společnosti PORSENNA o.p.s. za účelem spolupráce na projektech zavádění energetického managementu, vč. ISO 50001; pomoc při správě a správa informačního systému e-manažer; spolupráce na energetickém hodnocení budov a souvisejících činnostech. Předešlou praxi získala v projektové kanceláři, kde působila po 2 roky v době svých studií.