Ing. Alžbeta Žuk-Olszewska

V roce 2013 absolvovala ČVUT v Praze, fakulta stavební, bakalářský obor Architektura a stavitelství a následně v roce 2015 navazující magisterský obor Budovy a prostředí. Svou bakalářskou práci vypracovala na téma Návrh rodinného domu a diplomovou práci na téma Revitalizace budovy kulturního domu v Modrém kameni s využitím pasivních principů.

V letech 2012 - 2015 pracovala brigádně při studiích. Následně v roce 2015 nastoupila do společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá zpracováním průkazů energetické náročnosti budov, energetických posudků, odborných výpočtů, optimalizací, vč. posudků pro aktuální dotační tituly, např. Nová zelená úsporám, zpracování podkladů pro energetické audity, projektová příprava, práce projekčního charakteru, výpočty a optimalizace stavebních detailů a odborné konzultační činnosti.