Největší pasivní škola v ČR otevřena

Největší pasivní škola v ČR otevřena 3. 9. 2019 ZŠ Amos v Psáry

ZŠ Amos v Psárech vznikla též za našeho přispění v podobě energetického konceptu. Jedná se o velmi zdařilý projekt školy pro více než 500 žáků, ovšem řešené dispozičně tak, že navenek působí dojmem sympatické příměstské školy zapadající do rázu obce a doplňující její společenský život díky obecní knihovně, moderně vybaveným dvěma tělocvičnám a možností pořádat i větší společenské akce, včetně divadelních představení.

Parametricky je škola pasivní, s centrálním systémem větrání s rekuperací tepla, automatickým venkovním stíněním, včetně střešních oken a využitím dešťové vody.

Tato mimořádná škola se mj. může pochlubit dosažením následujících parametrů:

  • Potřeba tepla na vytápění ve výši 13 kWh/m2.a, (běžný standard novostaveb se pohybuje v rozmezí 50 - 60 kWh/m2.a)
  • Průměrný součinitel tepla 0,20 W/m2.K,
  • Měrná neobnovitelná primární energie ve výši 61 kWh/m2.a. (běžný standard novostaveb se pohybuje okolo 170 kWh/m2.a)
  • Průvzdušnost obálky budovy n50 ≤ 0,6 h-1

Prohlídku školy pro zájemce z řad veřejnosti je možné sjednat zde.

Pokud připravujete jakýkoli podobný projekt, rádi Vám pomůžeme optimalizovat jeho energetickou koncepci.