Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015 16. 8. 2016 Vážení přátelé, mílí příznivci. Předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.

Vážení příznivci,

děkuji Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Tento rok pro nás znamenal potvrzení směru nastoleného v první dekádě a byl ve znamení rozšíření týmu a důrazu na rozvoj zejména v oblasti energetického managementu a v oblasti individuální výstavby. Energetický management jsme vždy vnímali jako zásadní oblast našeho působení a věříme, že osvětové působení se snad již začíná měnit v žádanou službu aktuálně též s ohledem na posílení jeho významu vlivem povinnosti v OPŽP a jako alternativa energetickým auditům pro velké podniky. V oblasti individuální i developerské výstavby, renovací rodinných a bytových domů pokračujeme v poradenství s vysokou přidanou hodnotou. Významný příspěvek z programu Nová zelená úsporám pomáháme stavebníkům maximálně zúročit,
a to kvalitní optimalizací projektu, návrhem snížení jak provozních, tak investičních nákladů a zlepšení kvality bydlení.

Vzhledem ke stále znatelnějším projevům klimatické změny jsme se zapojili do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu a současně zahrnujeme návrhy adaptačních opatření do ostatních běžných činností, jak v individuálním poradenství, tak v analýzách potenciálu projektů EPC a v návrzích energetického managementu. V souladu s naším posláním tak napomáháme efektivnímu nakládání s přírodními zdroji, udržitelné spotřebě a hledání synergií s dalšími oblastmi života. Ukazujeme,
že šetrné hospodaření s energií není a nemůže být čistou funkcí ceny této energie, třebaže ta je aktuálně na konci roku 2015 nejnižší za posledních deset i možná více let. V rámci energetického managementu jde o nadčasovější přístupy a v souvislosti s adaptací na změnu klimatu jsou před námi nové výzvy. Poroste význam hospodaření s vodou, kterému se i my budeme stále častěji věnovat.

Přeji Vám vše dobré v roce 2016 a věřím, že se budeme nadále setkávat a spolupracovat.

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.
ředitel
 
Výroční zpráva 2015 ke stažení zde.