Veřejné osvětlení ve 21. století

Nová příručka pro všechny, kteří se zabývají veřejným osvětlením

Příručka se zaměřuje zejména na přístup k návrhu obnovy a výstavby soustav veřejného osvětlení bez rozdílu její velikosti. Východiskem je úvaha, že „chytrá“ musí být zejména celková koncepce VO na území celého města či obce a rozhodujícím parametrem jsou celkové náklady, zejména pak celková provozní náročnost. Při vyhodnocení vedlejších efektů a možností využití soustavy veřejného osvětlení.

   

 

Přírůčka je ke stažení zde: Veřejné osvětlení ve 21.století

 

            

„Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 pro rok 2017“