Zveme Vás na diskusní fórum Hnutí DUHA

Zveme Vás na diskusní fórum Hnutí DUHA 11. 9. 2017 úterý 19. září 2017 od 10 do 12 hodin, Evropský dům, Praha, Jungmannova 745/24

Pozvánka na diskusní fórum
Co brání projektům obnovitelných zdrojů v českých obcích

Kdo: Franz Mädler, starosta bavorské obce Ursensollen s větrným parkem, bioplynovou stanicí, malou vodní elektrárnou a fotovoltaickými střechami
 

Co: Po příspěvku Franze Mädlera a zodpovězení doplňujících otázek proběhne diskuse o přínosech obecních obnovitelných zdrojů, bariérách pro jejich rozvoj v České republice a potřebných krocích k nastartování projektů. Do diskuse jsou zváni zástupci měst a obcí, jejich energetičtí manažeři i úředníci státní správy.


Témata diskuse:

  • obecní vlastnictví obnovitelných zdrojů, benefity pro obec
  • výstavba větrné elektrárny v přírodním parku – zkušenost z Ursensollenu
  • obnovení funkčních podpůrných schémat pro obnovitelné zdroje v ČR

Diskusi moderuje Aleš Kuták, tlumočení zajištěno.


Kontext:
Město Ursensollen schválilo svoji strategii rozvoje obnovitelných zdrojů v roce 2005 a její aktualizaci v roce 2012. Malé město s 3700 obyvateli ležící východně od Norimberka založilo energetický podnik, který provozuje větrnou elektrárnu s výkonem 2,4 MW, městské fotovoltaické elektrárny, bioplynovou stanici a malou vodní elektrárnu. Projekty využití obnovitelné energie jsou pro Ursensollen zdrojem úspor i příjmů. Podobných obecních projektů v Německu nebo v Rakousku přibývá. V České republice se novým projektům nedaří. Cílem diskuse je najít potřebné kroky k překonání stagnace.


Zájemce o účast žádáme, aby se do 14. září přihlásili emailem na karel.polanecky@hnutiduha.cz nebo telefonicky na 775 778 202 (Karel Polanecký).