Dotace OPPIK na novostavby a přístavby

Dotace OPPIK na novostavby a přístavby 11. 7. 2017 Vyhlášena nová výzva "Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I" a Výzva OPPIK na fotovoltaické instalace

Podpora se týká:

  • výstaveb nových energeticky efektivních budov a
  • výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Podpora činní:

  • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €

Úroveň podpory byla vypočtena na základě modelových případů a stanovena jako fixní částka na metr čtvereční energeticky vztažné plochy. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do výše 3 000/m2 energeticky vztažné plochy. Pokud cena za stavební práce bude vyšší než 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj.

Výpočet způsobilých výdajů viz Způsobilé výdaje

Bližší info zde.

Výzva OPPIK na fotovoltaické instalace

Výpočet způsobilých výdajů u FVE instalací zde.