Příručka pro energetické manažery

Příručka pro energetické manažery 30. 6. 2017 Energetický management pro veřejnou správu

Na webových stránkách programu efekt: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/82210 je k dispozici nová příručka pro energetické manažery nejen ve veřejné správě. Publikace vznikla na základě poptávky po komplexním přehledu činností a návodů pro praktický výkon energetických manažerů. Pevně věříme, že se nám podařilo ji připravit tak, aby posloužila všem, kteří činnosti energetického manažera již vykonávají, tak těm, kteří se v oboru začínají.

Přejeme současně krásné léto.