Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Sdružení energetických manažerů měst a obcí 15. 11. 2016 23. listapadu v hotelu International Prague. Registrace: od 12.00 hod. Začátek akce: 13.00 hod. Konec akce: cca 17.00 hod.

Konference je uspořádaná k příležitosti zahájení své činnosti nově vznikajícího Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

Setkání se bude zabývat těmito otázkami:

1. Co může SEMMO obcím v oblasti OZE a úspor energie nabídnout?

2. Jaké jsou bariéry realizace úspor a OZE projektů na komunální úrovni? 

3. Co přináší projekty úspor energie a OZE městům, obcím, krajům?

Bližší informace k této konferenci naleznete zde.