Smart City Magazine

Smart City Magazine 8. 9. 2016 Právě vyšlo zářijové vydání Smart City Magazine. Přečtěte si v něm mimo jiné naše články, o metodě EPC nebo VZ na osvětlení zimního stadionu.

 

Zářijové vydání Smart City Magazine naleznete zde, odkaz na článek o VZ na osvětlení zimního stadionu zde.

 

Co je Smart Cities magazín

Smart Cities magazín je čtvrtletník určený pro úředníky a politiky českých a slovenských měst podávající informace o technologiích a konceptech pro efektivnější správu měst a je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

 

Cílem časopisu

je představit inovativní koncepty včetně jejich kontextu, poradit úředníkům, jak dané systémy poptávat, kde a jak získávat prostředky na investice a jaké jsou/budou podmínky pro jejich čerpání. Časopis by se měl stát pomůckou úředníků, inspirací politiků a jednotnou platformou především domácích firem s úkolem oživit ekonomickou sílu českých a slovenských měst i podniků ovládnutím moderních technologií. Města by se měla poučit z vývoje různých strategií vyspělých evropských měst a zavést účinné a mnohdy nenákladné nástroje pro aktivní život svých občanů. Konečným cílem je pak sdílet dobrá domácí řešení mezi českými i slovenskými městy, a to především z pozice veřejné správy.

 

Hlavní téma

Cílem je vždy jednu problematiku agendy města rozebrat z několika úrovní – úroveň urbanismu, úroveň plánování, úroveň technologie, úroveň dopadu na občany a životní prostředí, good practice ze zahraničí, z domácí scény, stručné studie proveditelnosti, socio-ekonomické dopady, komentář britského konzultanta jako pohled ze zahraničí a na závěr vždy shrnutí rad pro investory.